Valparnas första veckor

Australian Shepherd

Beauty & Brain

Det första tiden i en valps liv är mycket viktigt. Under de åtta veckor de bor hos oss ger vi dem en viktig grund, allt för att de ska de bästa förutsättningar för det kommande livet. De första tre veckorna bor tiken i sovrummet i en valplåda jämte sängen. Här är det tyst och lugnt och inga okända människor eller våra andra hundar får komma in, här är tiken och valparna trygga. 
När valparna börjar närma sig tre veckor får de under dagtid flytta upp i valphagen. Den är placerad så att valparna kan se och höra familjens dagliga bestyr I valphagen finns även en "lya" där de har möjlighet att dra sig tillbaka. Miljön i valphagen är utformad för att stimulera valparnas mentala och fysiska utveckling. Här finns saker att klättra på, balansera på, saker att smaka på, släpa omkring och kampa med. Här finns olika underlag och ett bollhav och här finns även vårt skrammelgym med alla möjliga ljud. Här finns förstås också leksaker i alla dess former som vi byter ut var tredje dag för full stimulans. 
När valparna vant sig vid att världen blivit större låter vi den växa ännu mer. De får då vistas i resten av huset under tillsyn och vi börjar ta emot besökare så att valparna får vänja sig vid många olika människor, stora och små. De får börja umgås med våra andra hundar som gärna agerar lektanter och extra mammor, på så vis fär de lära sig det viktiga social livet i en flock och hundspråk. 
På nätterna sover de tillsammans med mig och sin mamma i ett rum med mindre stimuli för att lära sig skillnaden mellan dag-aktivitet och natt-vila. Våra valpar brukar vara tidiga med att sova hela nätter. 
Vi har också en säkrad valphage utomhus där vi skapat en miljö för att valparna ska utvecklas optimalt, här kan valparna klättra, balansera, gräva och busa. Under uppsikt har de också tillgång till hela trädgården, där vår lilla damm är en stor favorit bland valparna.


Kennel Wow Lixoms

Besökare

Translation
"A house is not

a home without

an Aussie"