karma mh mt

Australian Shepherd

Beauty & Brain

MH, mental beskrivning  och MT, mental test

Karma

MH genomfört aug. 2014 (18 månader gammal) på Mönsterås BK.

Beskrivare: Gun Ståhl-Rooth
Beskrivning                              Resultat                          Medel                         Avvikelse


Nyfikenhet/Orädsla                     5,0                                  3,4                                  + 1,6

Aggressivitet                               1,7                                   2,0                                   -0,3

Socialitet                                     3,7                                   3,6                                  + 0,1

Jaktintresse                                 4,5                                  2,5                                    +2,0

Lekfullhet                                    3,4                                   3,4                                 +- 0,0


1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a1. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a2. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b1. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

3b2. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVSTÅNDSLEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fog. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakttagande

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvara kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Ptergår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

 MT-mentaltest 20160423

3 år och två månader gammal

Genomfört på Mönsterås BK.

Beskrivare: Carina Melanoz och Gun Ståhl Roth

491 poäng. Väl Godkänd!


1

2

3

4

5

Samarbete

Förare

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Samarbete

Testledare

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet.

Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv, men kommer tillbaka efter enstaka uppmaning.

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.

Gripa

ta tag 5m

Griper ej / nosar på föremålet

Griper försiktigt

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Gripa

ta tag 40m

Griper ej / nosar på föremålet

Griper försiktigt

Griper direkt men ej med hela munnen.

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Gripa

hålla 5m

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger.

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

hålla 40m

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Byter tag upprepade gånger.

Byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Gripa

slita, dra 5m

Håller ej.

Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet.

Gripa

slita, dra 40m

Håller ej.

Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot under huvuddelen av momentet.

Drar emot under hela momentet.

Förföljande


Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart, springer förbi bytet.

Startar tveksamt, eller håller låg fart, fullföljer.

Startar med hög fart – målinriktad.

Förföljande

gripande

Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tids-

fördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Uthållighet

Försöker ej

Jobbar mindre än 30 sekunder.

.Jobbar i 30 sekunder.

.Jobbar i 60 sekunder.

Jobbar i 90 sekunder

Social självsäkerhet

Ängslig / socialt osäker / går ej att hantera.

Visar social osäkerhet i flera situationer

Visar social osäkerhet i enstaka situationer

Visar otrivsel / något undvikande i någon situation.

Är socialt säker i alla situationer.

Social nyfikenhet

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt

Svarar på lek & lekinviter.

Spelar med, är aktiv.

Inbjuder passiv figurant.

Handlingsförmåga

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt lösa problemen.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassningsförmåga

Låg intensitet i de flesta situationer.

Hög intensitet i de flesta situationer.

Llåg intensitet i några test-

situationer.

Hög intensitet i några test-

situationer.

Anpassar intensiteten i testsituationerna.

Koncentration

Låg grad av koncenration i de flesta situationer. (Kan utföra ovidkommande handlingar)

Koncent-

rerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkom. handling)

Oftast koncent-

rerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

Koncent-

rerad, men med något kort avbrott.

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

Avreaktion

Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsför-

dröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnes-

bilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnes-

bilder utan undvikande beteenden.

Rädsla

Flyr i de flesta test-

situationer alt blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Viss rädsla, undanmanöver, avståndsreglerar

Står emot, undan-

manöver eller ngn intensitet-

sänkning.

Helt orädd.

Aggressivitet

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggression.

Visar ingen eller  kortvarig aggression.

.Visar liten aggression

Visar måttlig aggression i form av kroppspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp, någon tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alternativt låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontroll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.

Imponer-/

hotbeteenden

Stel kropp, morr riktat mot testledaren


Bitintention

Stel kropp, morr riktat mot testledarenn

Stel kropp under hela hanteringen

Stelnar till under kort stund,slappnar av

Inga imponer beteende


Kennel Wow Lixoms

Besökare

Translation
"A house is not

a home without

an Aussie"