Härja

Australian Shepherd

Beauty & Brain

*KORAD*RLD N* LD STARTKLASS*SPHI*

Wow Lixoms Pocket Full of Dreams

"Härja"

black tri


nbt


2017-06-24


HD: A


ED:  0


CEA: +/?


PRA: +/+ Clear (by parentage)


HSF4: +/+ Clear (by parentage)


MDR1: +/?


Teeth - scissors bite missing one P3 in under jaw.


eyes cleared: 2020

Meriter:


Lydnad:

3 uppflytt i start

3 st 1:a platser i start

uppflyttad till klass 1


Bruksspår:

Uppflyttad till högre klass

Vinnare KM 2018
Årets spårhund 2019
Årets Brukshund 2019


Rallylydnad:

Godkänt championat RLD N


Nosework:

Godkänt doftprov 1
3:a KM 2019

Specialsök (inoff) :
Högsta bedömning på 11 av 12 punkte


Övrigt:


MH: Känd mental status med 1:a på skott


KORNING:

GK Exteriörbesrivning
GK MT 437 p 

MH, mental beskrivning  och MT, mental test


Härja


MH genomfört sept. 2018 (14 månader gammal) på Kalmar BK.


Beskrivare: Carina Melanoz


 

Beskrivning                              Resultat                          Medel                         Avvikelse


 


Nyfikenhet/Orädsla                     4,3                                  3,4                                  + 0,8


Aggressivitet                               1,7                                   2,0                                   -0,3


Socialitet                                     4,0                                  3,6                                  + 0,4


Jaktintresse                                 3,5                                  2,5                                    +1,0


Lekfullhet                                    4,2                                   3,4                                 + 0,8


 

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT Samarbete


Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.


1c. KONTAKT Hantering


Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1 Gripande och dragkamp


Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a1. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.


Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a2. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b1. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

3b2. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn.

Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVSTÅNDSLEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet


Går inte fram till figuranten inom tid.


Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet


Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla


Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll


Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrot

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8d. SPÖKEN Nyfikenhet


Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fog. och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakttagande

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvara kontakten från figuranten.


Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2 Gripande


Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Tävlingsresultat

Gren/klass

Plats/datum

Poäng/Omdöme

Placering

Nosework Doftprov 1

Eriksöre, 20180706

GK

1/15

Rallylydnad nybörjare

Eriksöre, 20180713

97                                               Kvalificerande

2/19

Rallylydnad nybörjare

Eriksöre, 20180714

94                                               Kvalificerande

3/16

Rallylydnad nybörjare

Eriksöre, 20180714

94                                               Kvalificerande

3/16                                                             RLD N

Bruks spår apell

Torsås BK, 20181007

221.75                                         Uppflyttad

1/8

Bruks spår apell, KM

Kalmar BK, 20181110

231                                             95.6%

1/8                                        Klubbmästare 2018

Lydnad startklass

Kalmar BK, 20190210

184,5                                          Uppflyttad

1/16

Lydnad startklass

Saxnäs BK, 20190512

173,5                                           Uppflyttad

1/10

Lydnad Startklass

Saxnäs, 20190717

184                                             Upplyttad

1/12                                          LD STARTKLASS

Korning, exteriörbeskrivning

Nybro, 20190928

-                                                   Godkänd

Nosework, KM

Saxnäs BK, 20191013

3/15

Bruks spår lägre

Växjö BK, 20191020

556,25                                        Uppflyttad

1/9

Spår

Kalmar 2019

Årets spårhund 2019

Bruks

Kalmar 2019

Årets Brukshund 2019

Specialsök

Ebbetorp 20200215

2/6

MT

Mönsterås 20200613

437                                             GK

KORAD


Kennel Wow Lixoms

Besökare

Translation
"A house is not

a home without

an Aussie"