Lycka

Australian Shepherd

Beauty & Brain

*LPI*LPII*RLD N*RLD F*Sph l*BH*

Östra Greda Constance Bonaceaux

"Lycka"

Meriter:

Utställning:

HP, BIR och BIS-placeringar som valp

GK exteriörbeskrivning korning


Lydnad:

Godkänt championat: LP1

Godkänt championat: LP2

1:a pris lydnadsklass 3

Uppflyttad elitklass


Rallylydnad:

Godkänt championat RLD N

Godkänt championat RLD F

1 x GK RLD A


Bruksspår:

Godkänd apell

Uppflyttad till lägre

Godkänd lägre

Uppflyttad till högre


IPO/BSL:

Godkänt BH-prov

blue merle white &tan

long tail

2011-12-28

HD:A excellent

AD: 0 free

DM +/+ Clear (DNA)

CEA : +/+ Clear (DNA)

PRA prcd: +/+ Clear (DNA)

HC HSF4: +/+ Clear (DNA)

MDR1: +/+ Clear (DNA)

Teeth - scissors bite and full dentition.

ögonlyst 2012-UA, 2014-UA, 2015-UA,

2017- extra ögonhår, 2019-UA

Lycka är en "do it all" och har gått kurser i bla spår, agility, flyball, sök, trick och lydnad. Vi har även gjort behörighetsprovet till IPO/BSL.  Lycka arbetar självständigt med stor uthållighet. Hon drivs av sin egen motivering och ger aldrig upp när hon har bestämt sig. Hon har en fantastisk spårnäsa och spårar på alla underlag.  Bäst trivs hon när hon får följa med husse ut i jaktmarkerna. Hon har en mycket bra av och på knapp och inomhus ligger hon gärna i husses säng och slappar, ute kan hon arbeta i timmar. Hon är extremt lättlärd och mycket klok. Hon är också ganska tokig och lite egen och det går inte en dag utan att Lycka får mig att skratta, Lycka gör mig lycklig!

Hon är en frisk och sund tik och har under sina fem levnadsår aldrig varit sjuk eller skadad.

Lycka är utställd ett fåtal gånger som valp med BIR, BIG och BIS-placeringar. Det tog ett tag innan vi gav oss ut på tävlingsbanorna , men när vi väl gjorde det gick det undan;  på tre månader genomförde hon tolv tävlingar (5 lydnad, 6 rally och 1 bruksspår) alla med 1:a priser/godkända rundor/uppflytt och dessutom nio av dessa på pallplats! Och därmed fick hon titlarna LP1 LP2 RLD N RLD F

2015 tilldelades hon vandringspris för "årets bästa debutant".


Sämsta egenskap: Glömmer aldrig

Bästa egenskap: Envis och väldigt smart


Lycka har haft två kullar och är pesionerad från avel.


Tävlingsresultat:

Gren/klass

Plats/datum

Poäng

Placering

Lydnad klass 1

Kalmar BK, 20150222

190                        1;a pris

2/12

Lydnad klass 1

Värnamo BHK, 20150627

180                        1;a pris

1/6

Rallylydnad nybörjare

Värnamo BHK, 20150627

97                          Kvalificerande

1/34

Rallylydnad nybörjare

Alvesta Hundklubb, 20150711

99                         Kvalificerande

2/33

Lydnad klass 1

Ölands BHK, 20150716

191                         1:a pris

4/11                                          LPI

Lydnad klass 2

Saxnäs BHK, 20150717

178,5                     1:a pris

1/5

Rallylydnad nybörjare

Torsås BK, 20150801

94                         Kvalificerande

6/25                                        RLD N

Lydnad klass 2

Torsås BK, 20150823

171                         1:a pris

1/4

Bruksprov nationell, spår apell

Ölands BHK, 20150830

247.50                 Uppflyttad

1/9

Rallylydnad fortsättning

Älmhult BHK, 20150905

100                       Max

1/13

Lydnad klass 2

Vetlanda BK, 20150912

169,5                    1:a pris

2/6                                              LPII

Rallylydnad fortsättning

Vetlanda BK, 20150926

86                          Kvalificerande

6/27

Rallylydnad fortsättning

Vetlanda BK, 20150926

99                          Kvalificerande

2/26                                            RLD F

Lydnad

Kalmar BK  2015

Årets debutant

Elton & Irmas VP

Lydnad klass 2

Kalmar BK  2015

Årets  högsta poäng i LK 2.

Elsas VP

IPO nationell, BH-prov

Listerby SK 20160430

BH-prov                 Godkänd

1/6                                               BH

Bruksprov nationell, spår lägre

Rödeby 20160516

447                         Godkänd

4/6

Bruksprov nationell, spår lägre

Mönsterås 20160522

452,5                     Uppflyttad

2/6

Lycka gjorde ett jättefint MH, där hon självständigt och med stor säkerhet gick in och löste situationerna. Tyvärr märks det att hon används vid jakt, vilket resulterade i en 4:a på skottet, men med tillägget "Ingen rädsla, går mot skytten"


Beskrivning                          Resultat                          Medel                         Avvikelse


Nyfikenhet/Orädsla               5,0                                  3,4                                  + 1,6

Aggressivitet                         1,0                                  2,0                                  - 1,0

Socialitet                               4,0                                  3,6                                  + 0,4

Jaktintresse                           3,3                                   2,4                                  + 0,9

Lekfullhet                              3,8                                   3,4                                  + 0,4

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar, svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c. LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

3a1. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a2. FÖRFÖLJANDE

Startar inte/Når ej fram till första hjul.

Startar, avbryter innan föremålet.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b1. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

3b2. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVSTÅNDSLEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går inte fram inom tid.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fog. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN Kontakttagande

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvara kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK 2 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK 2 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

Parents


HD AA (Excellent) ED 00 (Normal)

Eyes clear -09,  -11 -13

MDR1 +/-

Scissorbit with full dentition

MH - genomfört med 1:a på skott

Meriter:

Utställning: SEUCH

Spår:Uppflyttad till Högre klass spår

Viltspår:Svensk viltspårs champion

Lydnad: LP1


HD AA (Excellent) ED 00 (Normal)

Eyes clear -08, -09, -10, -11

MDR1 +/+ (normal/normal)

DNAtested CEA free/free

DNAtested PRA (prcd) free/friee

Scissorbit with full dentition

MH - genomfört med 1:a på skott

Passed exteriordescription (Korning)

Multi CAC, CACIB, BOB-winner, BIG and BIS placements

LPI SE UCH SE VCH

Door Keepers Officer

"Harry"

C.I.B DKCH

Meet MyOwn Ruthless Raven

"Pila"Nv07 NU CH

Ki-ro-mas

Eiegode Egon

GrandparentsMalpaso's

Timber Of Los SuenosKORAD SE UCH

Door Keepers

I'm Dizzy


SUCH NORDUV-02

Meet MyOwn

Seadra

SphI


Kennel Wow Lixoms

Besökare

Translation
"A house is not

a home without

an Aussie"